Home

René Grotenhuis verbindt je met de wereld van internationale samenwerking en ontwikkeling. Hij leidde Cordaid als CEO van 2003 tot 2013. In 2010 noemden zijn collega’s in de sector ontwikkelingssamenwerking hem als de op één na meest invloedrijke Nederlander op dat terrein. René Grotenhuis kijkt met een analytische blik naar de globaliserende wereld (power-shift, new global governance, global public goods) en de gevolgen daarvan voor organisaties die actief zijn in internationale samenwerking. Onlangs verscheen ‘Nation-Building as necessary effort in fragile states’ waarin hij zijn ervaringen bij Cordaid gebruikt om verdiepend en vernieuwend na te denken over de vraag hoe we in post-conflict gebieden kunnen bijdragen aan stabiliteit en ontwikkeling.

Die ervaring en kennis gebruikt hij om diepgaander onderzoek te doen naar de ol van civil society in de samenleving, met name die van fragiele staten. Maar zijn ervaring in de thuiszorg en de zorg voor asielzoekers maakt dat René Grotenhuis ook de ontwikkelingen in de eigen samenleving kent en volgt.

Zijn levenslange betrokkenheid bij geloof en (katholieke) kerk heeft in zijn jaren bij Cordaid een nieuwe impuls gekregen door daarnaar te kijken vanuit een wereldwijd perspectief. Hij is op zoek naar de bijdrage die het christelijk geloof kan bieden aan de wereld van vandaag en morgen. In 2016 verscheen van zijn hand ‘Van Macht Ontdaan: de betekenis van christelijk geloof voor de wereld vandaag.’

Hij zet die brede kennis en ervaring in om organisaties van advies te dienen in de strategische uitdagingen die zij op hun weg tegenkomen. Zeker in de huidige situatie van snelle veranderingen op het terrein van internationale samenwerking, wil René Grotenhuis die kennis en ervaring graag delen met anderen.

Met zijn achtergrond in de katholieke theologie, heeft hij stevige wortels in het katholiek sociaal denken. Kernwaarden als compassie en solidariteit verdienen wat hem betreft een nieuw verstaan. Vooral in een wereld waar de traditionele scheidslijnen tussen Noord en Zuid, arm en rijk, ontwikkelde en ontwikkelingslanden steeds minder betekenis hebben.

Sinds mei 2014 is hij als associate researcher verbonden aan de universiteit Utrecht, Hij werkt daar mee aan het universiteits-brede thema ‘Instituties’ en belicht daarin vooral de rol van civil society.  Verder is hij voorzitter van de Society for International Development – Dutch Chapter en bestuurslid van de Vereniging voor Katholieke Maatschappelijke organisaties (VKMO): http://www.katholieknetwerk.nl/pagina/1/home.