Israël Palestina

Gedurende de hele periode van het werk van René Grotenhuis als CEO van Cordaid is het Israëlisch-Palestijns conflict op het netvlies geweest. Hij is er heel regelmatig geweest, zowel in Israël als in de Palestijnse Gebieden en Gaza. In die periode was René Grotenhuis twee keer voorzitter UCP (United Civilians for Peace) het samenwerkingsverband van Cordaid, Icco, IKV/Pax Christi en Oxfam Novib, dat zich specifiek op dit conflict richtte. Vanuit die rol heeft hij ook regelmatig gepubliceerd over Israël Palestina. Hier vindt u diverse artikelen: