Maatschappelijke organisaties / MFS

Cordaid als maatschappelijke organisatie en de substantiële financiering via de medefinanciering (MFS) zijn voor René Grotenhuis de reden geweest om zich regelmatig in het publieke debat te mengen. In die 10 jaar is het maatschappelijke debat over het werk van maatschappelijke organisaties flink toegenomen: meer twijfel over effect en efficiency en discussie over overhead en directiesalarissen. Tegelijk zijn ze het meest zichtbare kanaal van ontwikkelingssamenwerking en daarmee ook van betekenis in de publieke beeldvorming over het werk. Bijgaande artikelen geven een overzicht van de bijdragen in de loop der jaren.