Nederlands OS beleid

De verwevenheid van maatschappelijke organisaties en de Nederlandse overheid maakt dat beleidsdiscussie van organisaties vrijwel altijd ook raakvlakken hebben met het Nederlands beleid. Al is het maar omdat veranderend Nederlands beleid vrijwel altijd zijn domino-effect heeft op de financiering van maatschappelijke organisaties. De afgelopen jaren hebben dat laten zien en laten voelen. Als CEO van een van de grootste Nederlandse ontwikkelingsorganisaties is er ook een verantwoordelijkheid voor de inbreng in het debat over het Nederlands OS-beleid. Hier een overzicht van een aantal artikelen op dit gebied.