Biografie

rene staand 2Tussen 1983 en 1990 maakte René Grotenhuis kennis met met ontwikkelingssamenwerking. Hij werkte bij Novib als medewerker voorlichting en fondswerving en als stafsecretaris van de afdeling Projecten. Hij bleef nadien verbonden als lid van het Algemeen Bestuur en als voorzitter van de Algemene vergadering.

Tussen 1990 en 2003 was René Grotenhuis actief in de gezondheidszorg. Van 1990 tot 1998 als algemeen directeur van de thuiszorgorganisatie WeideSticht in de regio Utrecht, daarna als algemeen directeur van Pharos. Pharos is het landelijk kenniscentrum voor gezondheidzorg voor vluchtelingen, asielzoekers en migranten. Het centrum ontwikkelt methoden voor diagnose en behandeling van deze doelgroepen en verzorgt trainingen en cursussen voor professionals in de gezondheidszorg.

Van 2003 tot 2013 was René Grotenhuis de CEO van Cordaid. Cordaid is een katholieke ontwikkelingsorganisatie (lid van Caritas Internationalis) en actief in ongeveer 30 landen met de prioriteit bij fragiele staten en (post)conflictgebieden. Van 2005 – 2011 was René Grotenhuis achtereenvolgens Vice President en President van Cidse, het Europees/Noord-Amerikaans netwerk van katholieke ontwikkelingsorganisaties. Tussen 2010 en 2019 was hij de voorzitter van de Society for International Development – Dutch Chapter. Van 2011-2015 was hij de voorzitter van de Samenwerkende Hulporganisaties / Giro 555.

René nam in 2013 afscheid van Cordaid. Daarna was hij als associate researcher verbonden aan de Universiteit van Utrecht waar hij gastcolleges gaf rond globalisering en ontwikkelingssamenwerking en zijn onderzoek naar Nation_Building in Fragile States realiseerde.

Tussen 2015 en 2019 was René vier lang adviseur van het Moro Islamic Liberation Front op de Filippijnen (Mindanao) in het kader van het vredesproces tussen deze beweging en de Filippijnse regering. In 2019 werd autonomie voor de Moro’s op Mindanao gerealiseerd.

René is actief als:

  • vice voorzitter van VKMO (Vereniging van Katholieke Maatschappelijke Organisaties): een netwerk van maatschappelijke organisaties die zich inzetten om het katholiek sociaal denken in eigen organisatie te realiseren en uit te dragen in de samenleving.
  • bestuurslid van het Buurtpastoraat Utrecht. In een vijftal wijken van de stad staan buurtpastores naast kwetsbare bewoners, die vaak worstelen om zich staande te houden in de samenleving die weinig oog voor hen heeft en snel verandert.
  • bestuurslid van het NWB-fonds dat namens de waterschappen een fonds beheert voor het uitvoeren van waterprojecten in ontwikkelingslanden.

René Grotenhuis studeerde systematische en pastorale theologie aan de Katholieke Universiteit Utrecht (1977) en was daarna (1977-1983) werkzaam in een binnenstadsparochie in Utrecht.

René Grotenhuis is getrouwd met Inge Scheijmans en heeft drie kinderen en vier kleinkinderen