Boeken

René Grotenhuis schreef of droeg bij aan de volgende boeken:

Van het boek ‘Grenzeloos eigenbelang’ zijn een aantal essays vertaald en gebundeld onder de titel “Building Flourishing communities, Eradicating poverty in a changing world” (KIT Publishers, 2013). Deze Engelse essays zijn te downloaden via de website van Cordaid middels deze link.

Voor het jubileumboek van Cordaid ‘Gedreven Helpers’, dat uitkwam ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan en de geschiedenis van 100 jaar compassie en solidariteit beschrijft, schreef hij het nawoord. Daarin overziet hij de ontwikkelingen binnen de organisatie en in de context van ontwikkelingssamenwerking gedurende de periode 2000-2013.

Tijdens zijn periode als algemeen directeur van Pharos was René Grotenhuis samensteller het boek ‘Van pionieren tot verankeren’ (Pharos, 2003) en schreef daarvoor ook een bijdrage.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.