Religie, samenleving & OS

Als theoloog in een katholieke organisatie kon het niet anders dat René Grotenhuis zich de afgelopen jaren regelmatig heeft uitgelaten over de rol van religie in ontwikkelingssamenwerking. En in bredere zin ging het over de verhouding van religie / kerk en samenleving. Zeker in de landen van het Zuiden zijn religie en spiritualiteit vanzelfsprekende ingrediënten van het maatschappelijk leven. Zie voor dit onderwerp ook de tekst van ‘Christianity and Society lecture’ georganiseerd door de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg.