Lezingen

pratend3In de afgelopen jaren heeft René Grotenhuis vaak het spreekgestoelte mogen betreden bij gelegenheid van een conferentie of een symposium op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. De hier verzamelde teksten beslaan het brede werkterrein van Cordaid als katholieke  ontwikkelingsorganisaties die zich engageert in conflict gebieden en falende staten, die nadenkt over haar rol als faith-base organisatie en die een actieve rol wil spelen in het internationale debat over armoedebestrijding in een veranderende wereld.

In 2011 hield René Grotenhuis de eerste ‘Christianity and Society’ lezing, georganiseerd door de Faculteit Katholieke Theologie van de Hogeschool Tilburg: ‘Do not be afraid: the position of faith based development organizations in a changing world order’. Via deze link is de lezing te downloaden.

Een selectie uit de verschillende lezingen vindt u hieronder.
Een aantal lezingen zijn in het Engels, één is in het Frans.