Over grenzen heen

OvergrenzenheenOver grenzen heen: nieuwe perspectieven op civil society in de strijd tegen armoede

2009, Cordaid, ISBN 9789073726697

René Grotenhuis belicht in dit boek de rol van maatschappelijke organisaties in de veranderende wereld van ontwikkelingssamenwerking. Daarin moeten ontwikkelingsorganisaties als Cordaid hun positie opnieuw bepalen. Met het concept ‘Global Communities of Change’ dat in dit boekje wordt uitgewerkt, slaat Cordaid een nieuwe richting in. Daarbij wordt op den duur het klassieke patroon van donor en ontvanger doorbroken en komen gezamenlijke agenda’s tot stand als antwoord op globale uitdagingen.