Gedreven helpers

gedreven helpers2014, Verloren Hilversum, ISBN 978 90 8704 4239

René Grotenhuis schreef het nawoord bij het boek Gedreven Helpers, dat de geschiedenis belicht van de voorgangers van Cordaid. Ter gelegenheid van het feit dat in 1914 mensen in Nood was opgericht, is in 2008 aan Prof. Dr. Annelies van Heijst de opdracht gegeven de geschiedenis te beschrijven van de voorlopers van Cordaid: Mensen in Nood, Memisa, CMC, Cebemo en Vastenaktie. Haar beschrijving omvat de periode 1914 tot 2000, het jaar waarin Cordaid tot stand kwam als resultaat van de fusie van Mensen in Nood, Memisa en Cebemo, terwijl ook de Vastenaktie daarin werd ondergebracht.

In het nawoord beschrijft René Grotenhuis de eerste periode van de nieuwe organisatie tussen 2000 en 2013. Zonder de pretentie van wetenschappelijke distantie (hij gaf tenslotte leiding aan de organisatie tussen 2003 en 2013), beschrijft hij de ingrijpende verandering van de context van  ontwikkelingssamenwerking in deze periode en de interne ontwikkelingen die Cordaid doormaakt. Hij gaat in op de wijzigingen in de financiering van maatschappelijke organisaties door de Nederlandse overheid, de snel groeiende druk van verantwoording en transparantie en de gevolgen van de globalisering voor de verschuivende panelen in de wereld. Daarnaast reflecteert hij op de wortels van de organisatie in de Nederlandse samenleving en op haar katholieke identiteit. Met het nawoord werd de beschrijving van de eeuw van gedreven helpers gecompleteerd.

boek_maximaOp 23 mei 2014 heeft Koningin Máxima het eerste exemplaar van het boek in ontvangst genomen.