Sociale kwesties Nederland

Dat Nederland een van de rijkste en welvarendste landen ter wereld is, zegt niets over de aanwezigheid of afwezigheid van sociale kwesties. Diepe armoede en oorlog kennen we hier niet, gelukkig maar. Maar net als elders spelen ook hier ongelijke machtsverhoudingen, bewegingen van verzet en verandering. En net als elders zijn mensen bezig met de ontwikkeling van zichzelf van hun gemeenschap.
Als oud directeur van Pharos (kenniscentrum vluchtelingen en gezondheid) en van een thuiszorg organisatie en als pastoraal werker in de voormalige achterstandswijk Ondiep in Utrecht heeft René Grotenhuis een geschiedenis in sociaal-maatschappelijke vraagstukken in eigen land. Soms komt de globale blik van pas bij het kijken naar sociale kwesties in Nederland.