Van macht ontdaan

2016,  Berne Media, 160 pagina’s, ISBN 978-90-8972-150-1

Het onderzoek God in Nederland bevestigt wat we allemaal weten en zien: de betrokkenheid bij de kerk neemt af: minder gelovigen, minder priesters en overal worden kerkgebouwen gesloten. Wie doorrekent kan wel ongeveer het moment bepalen waarop de laatste katholiek het licht uitdoet.

‘Van macht ontdaan’ kijkt niet naar getallen, maar zoekt naar de betekenis van het christelijk geloof in de moderne tijd. De moderne tijd mag dan, in West-Europa, afscheid nemen van geloof, het betekent niet dat ze al haar problemen heeft opgelost. Het groeiende isolement van mensen, het onthand zijn tegenover het kwaad en schuld, het economisch denken dat zich overal indringt en  opdringt zijn evenzovele uitdagingen waar de christelijke traditie een antwoord op heeft dat serieus te nemen is en kan bijdragen aan onze toekomst.

De realiteit dat de kerk getalsmatig afkalft en haar positie als dominante maatschappelijke actor verliest is geen probleem: als de graankorrel niet im de aarde valkt en sterft, brengt ze geen nieuwe vrucht voort. Het biedt nieuwe ruimte biedt om, los van institutionele ballast en bagage, ons opnieuw te concentreren op de betekenis van de bevrijdende boodschap van Jezus Christus en ons af te vragen wat die bijdraagt aan de wereld van vandaag. God kan immers niet tellen. Wij mensen houden van getallen en ranglijsten en beschouwen aantallen (mensen, geld, gebouwen) als de ultieme aanwijzing voor hoe belangrijk we zijn. Gelukkig dat God daar niet mee bezig is.

‘Van macht ontdaan’ bevat verder een aantal columns die René Grotenhuis schreef tijdens zijn directeurschap van Cordaid en als columnist voor de website ‘de Bezieling’.

Recensies
“Zijn visie op christelijke antropologie is een prachtig pleidooi dat in de vergaderkamers van de bisschoppenconferentie mag worden gehoord, en opgevolgd.”nEric van den Berg beoordeelde ‘Van macht ontdaan’ met 4,5 van 5 sterren op www.katholiek.nl

Bert Altena op www.nieuwwij.nl