Zout

In 2020 verscheen Zout als een vervolg op ‘Van Macht ontdaan’. In dit nieuwe boek gaat René Grotenhuis in op de betekenis van de christelijke traditie voor het maatschappelijk debat van vandaag. Aan de hand van actuele maatschappelijke thema’s (vluchtelingen, klimaat, technologische vooruitgang) laat hij zien dat de christelijke traditie bijdraagt aan een beter verstaan van die vragen en kan. helpen bij het vinden van antwoorden. Hij laat zien dat de 21e eeuw draait om de vraag wie de mens is in deze wereld van ongekende mogelijkheden en ongekende bedreigingen. Het boek is op zoek naar de juiste balans tussen de mens, de natuur, de technologie en God. Dat het christelijk geloof niet meer het laatste woord heeft, betekent nog niet dat ze geen waardevolle bijdragen te leveren heeft.

Naast het boek is een werkschrift verschenen dat een handreiking biedt om met het boek aan de slag te gaan in parochies en gemeenten of welke andere groep dan ook die met het boek aan de slag wil. Het werkschrift bevat per hoofdstuk een korte samenvatting, enkele vragen als handvat voorgesprek en aanvullend materiaal bij het betreffende thema.